Babystanding

Gwnaethon ni treulio'r prynhawn gyda Sam tra aeth Richard a Steph i'r sinema.  Mae Sam yn blentyn anturus gyda diddordeb mewn popeth.  Roedd e'n hapus i grwydro o gwmpas yr ardal chwarae a'r parc. Gwnaeth e fwynhau'r siglenni ac roedd e'n amyneddgar iawn tra roedd e'n aros am ei dro. Roedd e wedi blino a'r diwedd y dydd - ac felly roedd mam-gu a thad-cu.

We spent the afternoon with Sam while Richard and Steph went to the cinema. Sam is an adventurous child with an interest in everything. He was happy to wander around the play area and park. He enjoyed the swings and he was very patient while waiting for his turn. He was tired and the end of the day - and so were grandma and grandpa.

Comments
Sign in or get an account to comment.