Drws i'r byd newydd

Drws i'r byd newydd ~ Doorway to the new world

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

O dro i dro mae rhywun yn cymryd ordeiniad i mewn ein llinach Bwdist. Mae ordeiniad yn gwneud ymrwymiad i lwybr ymarfer am weddill ein hoes.  Roedd ordeiniad yn ystod yr encil hwn, ac roedd e'n achlysur llawen.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

From time to time someone takes an ordination in our Buddhist lineage. Ordination makes a commitment to a practice pathway for the rest of our lives. There was ordination during this retreat, and it was a joyful occasion.

Comments
Sign in or get an account to comment.