Ymlacio ac archwilio

Ymlacio ac archwilio ~ relaxation and exploration

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Roeddwn ni wedi cael amser ymlacio yn ystod y dydd ac yn archwilio'r caeau o gwmpas y tŷ. Rydw i'n wastad yn hoffi'r hen ddarn o goetir a'r pyllau. Maen nhw'n cario synnwyr o oedran ac amynedd.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We had time to relax during the day and explore the fields around the house. I always like the old piece of woodland and the ponds. They carry a sense of age and patience.

Comments
Sign in or get an account to comment.