I ffwrdd oddi wrth y cyfan

I ffwrdd oddi wrth y cyfan ~ Away from it all

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n dda iawn i fod yn ôl ar encil, treulio amser i ffwrdd oddi wrth ein bywydau cyffredinol, ac i ddychwelyd gyda phersbectif newydd


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's very good to be back on a retreat, spending time away from our general lives, and returning with a new perspective.

Comments
Sign in or get an account to comment.