Yr un hen le

Yr un hen le  ~ The same old place

Cowbois Rhos Botwnnog – Deud Y Byddai’n Disgwyl

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Rydyn ni i ffwrdd am wythnos ar encil yn yr un hen le - Treowen yn Llanddingad yn Sir Fynwy.  Unwaith eto, neu ddwywaith, tan i ni allu prynu ein lle ein hunain.


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

We are away for a week on a retreat in the same old place - Treowen in Dingestow in Monmouthshire. Once again, or twice, until we can buy our own place.

Comments
Sign in or get an account to comment.