Pan ddaw'r haul

Pan ddaw'r haul mae llawer o bobl yn mynd i lawr i Blackweir, i chwarae yn y dŵr o dan y bont. Mae'n teimlo hen ffasiwn, dim ond pobl mewn lle cyhoeddus, yn chwarae yn y dŵr.  Dim tâl mynediad, dim iechyd a diogelwch, dim ffws. Dwi'n mwynhau eu mwynhad bob tro.

Pan Ddaw'r Haul - Elin Fflur

When the sun shines, many people go down to Blackweir, to play in the water under the bridge. It feels old-fashioned, just people in a public place, playing in the water. No entry fee, no health and safety, no fuss. I always enjoy their enjoyment.

Pan Ddaw'r Haul - Elin Fflur

Comments
Sign in or get an account to comment.