Halo

Rydyn ni'n mwynhau'r penwythnosau pan dyn ni'n addysgu Bwdhaeth. Yn ogystal â'r addysgu rydyn ni'n treulio amser cymdeithasol dros yr amser cinio.  Pan mae'r tywydd yn braf rydyn ni'n eistedd y tu allan y tŷ. Roedd hi'n ddiwrnod heulog a heddiw roeddwn ni'n ymuno gan halo yn yr awyr o gwmpas yr haul. Roedd pawb yn rhyfeddu gan y ffenomena.

We enjoyed the weekends when we're teaching Buddhism. In addition to the teaching we spend social time over the lunch period. When the weather is fine, we sit outside the house. It was a sunny day and today we were joined by a halo in the sky around the sun. Everyone was fascinated by the phenomenon.

Comments
Sign in or get an account to comment.