A closed road is an open road

Sŵn troed, sŵn siarad, sŵn distawrwydd... Pan mae ffordd yn cael ei chau i draffig, mae'n agor i bobol am eu mwynhad tawel.  Rydw i'n mwynhau bod yn gallu croesi ffordd heb boeni am geir yn dod i lawr y stryd. (A dweud y gwir byddai i fod eithaf hapus i gadw nhw yn cau...)

The sound of feet,, the sound of speech, the sound of silence... When a road is closed to traffic, it is open to people for their quiet enjoyment. I enjoy being able to cross the road without worrying about cars coming down the street. (Actually i would be quite happy to keep them closed...)

Comments
Sign in or get an account to comment.