Every leaf is a flower

Autumn is a second spring when every leaf is a flower.
 — Albert Camus

Rydw i'n mor hapus i weithio ger parc gyda llawer o lwyni a choed sy'n ysblennydd ar yr adeg hon o'r flwyddyn. Mae cerdded trwy'r parc yn cael ei wobrwyo gan olygfeydd hyfryd.

I'm so happy to work near a park with a lot of bushes and trees that are spectacular at this time of year. A walk through the park is rewarded by beautiful views..

Comments
Sign in or get an account to comment.