Bhutan View

Roedd e'n ddiwrnod arall yn y bws yn gyrru i lawr y briffordd yn troi drwy'r mynyddoedd. Roedd yr olygfa yn hyfryd iawn. Gwnaethon ni stopio ar fwyty ac yn eistedd y tu allan i yfed te.

Gwnaethon ni barhau ein taith i Sopsokha ac y Chimi Lhakhang, teml
a sefydlwyd gan Drukpa Kunley, eiconoclast enwog.  Roedd Drukpa Kunley enwog am ei gweithgareddau rhyfedd a oedd yn synnu pobl allan o hunanfodlon.


It was another day in the bus driving down the highway turning through the mountains. The scene was really beautiful. We stopped at a restaurant and sat outside drinking tea.

We continued our journey to Sopsokha and the Chimi Lhakhang, a temple established by Drukpa Kunley, a famous iconoclast. Drukpa Kunley was renowned for his strange activities that shocked people out of complacency.

Comments
Sign in or get an account to comment.