Coffa dail

Coffa dail ~ Memorial leaves

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae e'n fis Tachwedd ac mae'r haul dal yn disgleirio yn ddisglair. Mae'n  oer yn gynnar yn y bore, ond mae'n eithaf braf yng nghanol y dydd. Es i i'r gwaith ac adre ar 'Nextbike' unwaith eto. Maen nhw'n dda iawn ac rydw i'n hapus iawn i fod yn gallu seiclo o bentref yr Eglwys Newydd.  Ond, roeddwn i'n falch clywed y roedd fy meic wedi'i drwsio felly bydda i'n ôl arno fe yfory.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's November and the sun still shines brightly. It's cold early in the morning, but it's pretty fine in the middle of the day. I went to work and home on 'Nextbike' again. They are very good and I'm very happy to be able to cycle from Whitchurch village. However, I was pleased to hear that my bike was repaired so I'll be back on it tomorrow.

Comments
Sign in or get an account to comment.