Without ceremony

Doedd dim seremoni yng Ngherddi Alexandra heddiw.  Cerddodd pobol i'r Cofadail, stopion nhw mewn tawelwch am ddwy funud, cyn cerdded i ffwrdd.  Roeddwn i'n hoffi'r coffa syml personol dawel.  Ar ôl y tawelwch roeddwn i'n meddwl 'Pan dyn ni'n cofio sut mae rhyfeloedd yn gorffen, gallwn ni cofio sut maen nhw'n dechrau.'  Ac efallai rydyn ni'n gallu osgoi trais ac yn lle hynny ffeindio heddwch.

There was no ceremony at Alexandra Gardens today. People walked to the cenotaph, they stopped in silence for two minutes, before walking away. I liked the simple personal quiet remembrance memorial. After the silence I thought 'When we remember how wars end, we can remember how they begin.' And perhaps we can avoid violence and instead find peace.

Comments
Sign in or get an account to comment.