Mae hen wlad ...

Roedd Nor'dzin wedi prynu tocynnau i ni am y gêm rygbi yn erbyn Awstralia fel anrheg fy mhen-blwydd. Roeddwn i erioed wedi bod i gêm rygbi o'r blaen felly roedd e'n brofiad diddorol. Gwnaethon ni mwynhau'r awyrgylch ond roedd y sgôr yn anghywir...

Nor'dzin had bought us tickets for the rugby match against Australia as my birthday present. I had never been to a rugby game before so it was an interesting experience. We enjoyed the atmosphere but the score was wrong ...

Comments
Sign in or get an account to comment.