Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl

Ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn cenedl ...
          Nation shall not lift up a sword against nation ...
                    — Micah 4:3


Cafodd Nor'dzin ei gwahodd i'r Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymru ar y Cofadail, Gerddi Alexandra.  Roedd e'n ddigwyddiad teimladol. Cadarnhaodd pawb yn y seremoni eu bod nhw'n gweithio am heddwch.  Dw i'n gobeithio bydd yr addewid yn fyw gyda phawb trwy gydol y flwyddyn.

Nor'dzin was invited to the National Service of Remembrance for Wales at the Cenotaph,  Alexandra Gardens. It was an emotional event. Everyone at the ceremony confirmed that they will work for peace. I hope that the promise lives with everyone throughout the year.

Comments
Sign in or get an account to comment.