Dail o dan y dŵr

Dail o dan y dŵr ~ Leaves underwater

Heddiw daeth y glaw. Llawer o law. Roeddwn i lwcus osgoi socian. Yn ffodus roedd hi wedi stopio cyn es i adre.


Today came the rain. Lots of rain. I was lucky to avoid a soaking. Fortunately it had stopped before I went home.

Comments
Sign in or get an account to comment.