Tibetan Dawn in Cardiff

Roeddwn i'n hapus - ac yn synnu - i ffeindio Siop Tibet yn yr adeilad Undeb Myfyrwyr caerdydd. Rydw i'n meddwl ei bod hi'n yr unig siop Tibet yng Nghaerdydd - dydw i ddim yn gwybod am unrhyw eraill.  Enw'r siop yw Tibetan Dawn. Mae siop yn gwerthu thangkas, cerfluniau, llyfrau a dillad hefyd.  Mae'r siop yn y cyntedd yr adeilad ar lawr y ddaear ger y fynedfa Heol Senghennydd. Mae'n hawdd ffeindio hi gyda chyfeiriad tri gair : http://w3w.co/sport.rates.remark

I was happy - and surprised - to find a Tibetan shop in the Cardiff Students' Union Building. I think it is the only Tibetan shop in Cardiff - I do not know of any others. The shop's name is Tibetan Dawn. The shop sells thangkas, sculptures, books and clothes as well. The shop is in the lobby of the building on the ground floor near the Senghenydd Road entrance. It's easy to find it with the three words address: http://w3w.co/sport.rates.remark

Comments
Sign in or get an account to comment.