The Bower and the Glory

Cerddais i o gwmpas Gerddi Alexandra dros amser cinio.  Feindiais i'r blodyn rhyfedd hwn.  Doedden i ddim yn gwybod beth oedd y blodyn - roedd e'n edrych eithaf estron.  Dw i wedi dysgu ei fod e'n enw yw 'Clerodendrum trichotomum' neu 'Glorybower'. 

I walked around Alexandra Gardens at lunchtime. I found this strange flower. I did not know what the flower was - it looked quite alien. I have learned that its name is 'Clerodendrum trichotomum' or 'Glorybower'.

Comments
Sign in or get an account to comment.