Tu mewn, tu allan

Tu mewn, tu allan ~ Inside, outside

Ers i mi eithaf ifanc roeddwn i'n swyno gan 'tu mewn' a 'tu allan',  Lle mae 'tu mewn' yn ddiwedd a lle mae 'tu allan' yn ddechrau? A beth yw'r perthynas rhwng y ddau?   Dw i'n meddwl bod ffiniau yn athraidd ac mae diffiniadau yn amwys. Mae'n beth, da si┼Ár o fod.


Since I quite young I was fascinated by 'inside' and 'outside', Where does 'inside' end and 'outside' begin - and what is the relationship between the two?  I think that boundaries are permeable and definitions are vague. That's probably a good thing.

Comments
Sign in or get an account to comment.