Dirgelwch cadair

Dw i'n synnu yn parhau pan dw i'n sylwi rhywbeth dw i erioed wedi sylwi o'r blaen. Roeddwn i'n cerdded i fyny'r stryd pan sylwais i gadair mewn gardd o flaen tŷ sy'n defnyddio fel swyddfa. Dw i wedi pasio'r ardd gannoedd o weithiau, ond dw i erioed wedi gweld y gadair o'r blaen. Ydy hi'n newydd? Dw i ddim yn gwybod. Pam mae hi'n yn yr ardd? Dw i ddim yn gwybod. Fel dwedodd Bob Dylan: Cadwch eich llygaid llydan. Dych chi'n byth yn gwybod beth dych chi'n mynd i weld nesaf. Wel, dw _i_ ddim yn gwybod beth dw _i'n_ mynd i weld nesaf.


Bob Dylan The Times They Are A Changin' 1964I'm still surprised when I notice something I had never noticed before. I was walking up the street when I noticed a chair in a garden in front of a house used as an office. I've passed the garden hundreds of times, but I've never seen the chair before. Is it new? I don't know. Why is it in the garden? I don'tt know. As Bob Dylan said: Keep your eyes wide. You never know what you're going to see next. Well, _I_ don't  know what _I'm_ going to see next.


Bob Dylan The Times They Are A Changin' 1964

Comments
Sign in or get an account to comment.