So just look at them and sigh

Roedd diwrnod teuluol heddiw.  Aethon ni i ymweld â Richard, Steph a'u baban yn y bore.  Mae'n dda ac mae'n tyfu yn gyflym iawn.  Mae'n eithaf tawel yn y boreau, felly treuliais i awr gyda fe yn fy mreichiau a chawson y ddau ohonon ni  cyntun bach. Roedd gweddill y diwrnod yn brysur iawn.  Roeddwn ni'n helpu Daniel gyda'i fflat , felly roeddwn ni'n dod â phethau i Dreganna, yn siopa yn IKEA, ac yn adeiladu celfi yn hwyr yn y noson. Roeddwn i'n barod am gwsg arall.


Crosby, Stills, Nash & Young - Teach Your Children


It was a family day today. We went to visit Richard, Steph and their baby in the morning. He's well and growing very quickly. He's pretty quiet in the mornings, so I spent an hour with him in my arms and both of us had  a little nap. The rest of the day was very busy. We were helping Daniel with his flat, so we were bringing things to Canton, shopping at IKEA, and building furniture late at night. I was ready for another sleep..


Crosby, Stills, Nash & Young - Teach Your Children

Comments
Sign in or get an account to comment.