The day's adventure

Ai am fod haul yn machlud / Mae deigryn yn llosgi fy ngrudd? / Neu ai am fod nos yn bygwth / Rhoi terfyn ar antur y dydd?

Is it because the sun goes down / A tear burns my cheek? / Or is it because the night threatens / To put an end to the day's adventure?


Ai Am Fod Haul Yn Machlud (And so the sun is now setting)
Côr Meibion Llanelli

Symud ni tri gwely  heddiw.  Tri gwely mewn cylch rhwng tair ystafell. Un gwely o ystafell un i ystafell dau, un gwely o ddau i dri, un gwely o dri i un...  Ar ddiwedd y dydd roeddwn ni'n meddwl yr oedd y trefniant yn well. Dw i ddim yn hoffi treulio'r dydd cyfan dan do, felly cerddon ni i'r pentref am baned a croissant.  Ar y ffordd adre roedd yr haul yn mynd i lawr ac yn gwneud lliwiau hyfryd yn yr awyr. Roeddwn i'n meddwl am fy ngwely ...


We moved three beds today. Three beds in a circle between three rooms. One bed from room one to room two, one bed from two to three, one bed three to one ... At the end of the day we thought it was a better arrangement. I do not like to spend the whole day indoors, so we walked to the village for coffee and croissant. On the way home the sun was going down and making beautiful colours in the sky. I was thinking about my bed ...

Comments
Sign in or get an account to comment.