Meddylwch am y dyfodol

Daeth ac aeth y diwrnod.  Diwrnod y gynhadledd TG gyda fi sy'n gyfrifol am dynnu lluniau.  Roedd hi'n ddiwrnod da a thynnais i fwy nag thri chant o luniau. Doedd e'n neis i dreulio amser gyda fy nghyd-weithwyr yn meddwl am ddyfodol yr adran a sut ddyn ni'n gallu gweithio'n well gyda'n gilydd. Diolch yn fawr i CF am ei chaniatâd hi i ddefnyddio llun ohoni hi.

The day came and went. The day of the IT conference days with me responsible for taking photographs. It was a good day and I took more than three hundred photographs. It was nice to spend time with my colleagues and  think about the future of the department and how we can work better man together. Thanks to CF for her permission to use a photo of her.

Comments
Sign in or get an account to comment.