Gwenynen ar waith

Gwenynen ar waith ~ Bee at work

Roedd y gwenyn yn brysur iawn o gwmpas y saffrymau heddiw.  Roeddwn i'n synnu i weld cymaint ohonyn nhw, ond rydw i'n dyfalu bod rhaid iddyn nhw wneud mêl tra mae'r haul yn disgleirio.

The bees are very busy around the crocuses today. I was surprised to see so many of them, but I guess they have to make honey while the sun shines.

Comments
Sign in or get an account to comment.