Crocus locus focus hocus pocus

Mae e wedi bod pleser a braint tynnu lluniau o bobol yn y Brifysgol.  Rydyn ni'n cynllunio'r ail-lansiad y grŵp Cymraeg, ac mae pobol wedi cytuno i ymddangos ar bosteri gydag ychydig o eiriau am Gymraeg. Tra roeddwn i'n aros i dynnu lluniau yn y parc, dechreuais i chwarae gyda'r camera.  Mae'n gallu gwneud effeithiau ffocws arbennig a rhyfedd.  Hoffais i'r effaith hwn, gyda rhannau o'r llun allan o ffocws.

Focus - Hocus Pocus

It has been a privilege and pleasure taking photos of people at the university. We are planning the relaunch of the Welsh group, and people have agreed to appear on posters with a few words about Welsh. While I was waiting to take pictures in the park, I began to play with the camera. It can make the special and strange focus effect. I liked this effect, with parts of the picture out of focus.

Focus - Hocus Pocus

Comments
Sign in or get an account to comment.