Y Ddraig a'r Wylan

Y Ddraig a'r Wylan ~ The Dragon and the Seagull

Roedd noswaith braf yn y dre ac roedd yr wylanod yn hedfan adre. Yr un hon yn edrych fel mae hi'n hedfan i mewn ceg y ddraig.

It was a fine evening in town and the gulls fly home. This looks the same as she flew into the mouth of the dragon.

Comments
Sign in or get an account to comment.