Weir(d)

Rydw i'n dod yn well ac yn gryfach. Rydw i'n edrych ymlaen at fynd yn ôl i'r gwaith. Roeddwn i'n meddwl y dylwn i geisio reidio fy meic i lawr i'r llwybr seiclo fel y bydda i'n mynd y ffordd yna bore dydd Llun.  Mae'n dda iawn i ddechrau teimlo'n well.


I'm getting better and stronger. I'm looking forward to getting back to work. I thought I should try to ride my bike down to the cycle path as I'll go that way on Monday morning. It's very good to start feeling better.

Comments
Sign in or get an account to comment.