Kraftwerk

Rydyn ni'n ar encil am wythnos. Yn ogystal â dysgeidiaethau a myfyrdod, rydyn ni'n wastad gwneud gwaith crefft. Rydyn ni'n gwneud siolau, fframio Thangkas, trwsio cyfarpar ymarfer, ayyb.

We're on a retreat for a week. As well as teachings and meditation, we always do craftwork. We make shawls, frame Thangkas, repair practice equipment, etc.

Comments
Sign in or get an account to comment.