Machlud Haul

Daw'r holl bethau da (a drwg) i ben. Roeddwn i yn ôl i'r gwaith heddiw.  Rydw i'n bron yn teimlo normal.  Mae llawer o waith gyda fi nawr oherwydd fy mod i wedi colli pythefnos. Rhaid i mi gadw fy nhrwyn ar y maen.

All good (and bad) things come to an end. I was back to work today. I almost feel normal. I have a lot of work now because I've lost two weeks. I have to keep my nose to the grindstone.

Comments
Sign in or get an account to comment.