Awr frys

Awr frys ~ Rush hour


Dydw i ddim yn gwybod pam dydy mwy o bobol ddim yn dewis i seiclo i'r gwaith wrth yr afon Mae'n dawel iawn ac mae'n dechrau a diwedd da i'r diwrnod gwaith.


I don't know why more people don't choose to cycle to work by the river It's very quiet and it's a good start and end to the working day.

Comments
Sign in or get an account to comment.