Safbwynt

Safbwynt ~ Point of view / Perspective

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

''Sentient beings see Buddhas as sentient beings – but Buddhas see sentient beings as Buddhas." --Kyabjé Düd'jom Rinpoche


————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Mae'n safbwynt yn Fwdhaeth bod pawb yn gallu bod Buddha, mewn gwirionedd, pawb yn Buddha yn barod, ond dydyn ni ddim yn sylweddoli hynny. Mewn termau ymarferol mae hyn yn golygu ein bod ni'n gweithio am y budd-dal pawb, fel nhw'n gallu darganfod hyn drostynt eu hunain.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

It's a Buddhist perspective that everyone can be Buddha, in fact, everyone is Buddha already, but we do not realise this. In practical terms this means we are work for everyone's benefit, so that they can find this for themselves.

Comments
Sign in or get an account to comment.