Yr Wyddor a Chaligraffeg

Yr Wyddor a Chaligraffeg ~ The Alphabet and Calligraphy

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

Gyda Bwdhaeth Tibet mae'n helpu i wybod yr Wyddor Tibet - sut i ddarllen ac ysgrifennu'r llythyrau ac wrth gwrs sut maen nhw'n sŵn. Yn ychwanegol rydyn ni'n ymarfer ysgrifennu nhw gyda phen a brwsh.  Treulion ni tuag awr bob dydd yn ymarfer yr wyddor.

————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

With Tibetan Buddhism it helps to know the Tibetan Alphabet - how to read and write the letters and of course how they sound. In addition we practice writing them with a pen and a brush. We spent an every hour every day practising the alphabet.

Comments
Sign in or get an account to comment.