Bhutan memories

Ar ddydd Sul rhoon ni cyflwyniadau am ein hamser ni yn Bhutan.  Roedd e’n dda i glywed am ein profiadau gwahanol ac yn gweld ffotograffau pawb.

On Sunday we gave presentations about our time in Bhutan. It was good to hear about our different experiences and seeing everyone's photos.

Comments
Sign in or get an account to comment.