O sole mio

Mae Nor'dzin yn wneud cynnydd da ac mae hi'n gwnïo ei gwadnau i'w esgidiau.  Rydw i'n araf iawn mewn cymhariaeth.

Nor'dzin is making good progress and she is sewing her soles to her boots.  I am very slow in comparison.

Comments
Sign in or get an account to comment.