Dathliad Losar

Mae'r gair 'Losar' (lo gSar) yn ystyr 'Blwyddyn Newydd'  yn Tibeteg. Ar ddydd Llun dathlwn ni'r ddechrau'r flwyddyn 'aderyn tân' gyda pharti.  Gwisgwn ddillad Tibet ac yn coginio (a bwyta) bwyd Tibet.  Roedd e'n dechrau da i'r flwyddyn newydd.


The word 'Losar' (Lo gSar) means 'New Year' in Tibetan. On Monday we celebrateed the beginning of the 'fire bird' year with a party. We wore Tibetan clothing and cooked (and ate) Tibet food. It was a good start to the new year.

Comments
Sign in or get an account to comment.