Wyneb Dros Dro

Wyneb Dros Dro ~ Temporary (sur)Face

(Wyneb ~ Face, Surface, Façade, Dros dro ~ Temporary)

Wyneb Dros Dro - Gwyneth Glyn

Mae'r hen bensaernïaeth fy mod i'n hoffi, yn addurnol, clasurol.  Dych chi ddim angen gwneud unrhywbeth gyda fe ac eithrio cadw e'n glan. Mae'r bensaernïaeth newydd yn blaen, fflat a weithia creulon.  Dw i ddim yn hoffi adeiladau fel hyn.  Dw i'n meddwl bod ein hamgylchoedd newid y ffordd dyn ni'n teimlo.  felly mae'n well i weld adeiladau hyfryd nag adeiladau creulon. Gyda phensaernïaeth blaen mae'n yn aml yn y pen draw cael ei chlawr gyda rhywbeth artistig fel ôl-ystyriaeth achos roedd yr wyneb gwreiddiol rhy lym.   Dw i wedi tynnu dau lun yma.  Mae'r lliwiau yn dod o adeilad newydd plaen, mae'r cerfluniau ayyb,  yn dod o'r hen prif adeilad.

The old architecture that I like, a decorative, classical. You don't need to do anything with it except keep it clean. The new architecture is plain, flat and sometimes brutal. I don't like such buildings. I think that our surroundings change the way we're feel. so it is best to see beautiful buildings than brutal. With plain architecture so it often ends up being covered with a something artistic as an afterthought because the original face was too harsh. I have taken two pictures here. The colours come from a plain new building, the statues etc, come from the old main building.

Comments
Sign in or get an account to comment.