Gwnewch y pethau bychain o'r galon

Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd ~ Do the little things in life
-- Dewi Sant ~ Saint David

Ar Ddydd Gŵyl Dewi hedfanodd y Brifysgol y faner Cymru gyda Draig Goch.  Roedd e'n dda i weld hi ar y prif adeilad. Ro’n i'n meddwl ei fod e'n bwysig i wneud y pethau bychain, fel dwedodd Dewi Sant, ond mae'n bwysig hefyd i wneud y pethau bychain o'r galon.  Nid jyst fel dyletswydd, ond mwy fel pleser.


Pethau Bychain Dewi Sant - Bob Delyn a'r EbillionOn St David's Day the University flew the Welsh flag with the Red Dragon. It was good to see it on the main building. I was thinking that it's important to do the little things, as St Davids said, but it is also important to do the little things from the heart. Not just as a duty, but more as a joy.


Pethau Bychain Dewi Sant - Bob Delyn a'r Ebillion

Comments
Sign in or get an account to comment.