Celebrating Women

Cafodd Nor'dzin ei gwahodd i siarad ar y dathliad Diwrnod Rhyngwladol y Merched.  Cafodd y digwyddiad ei chynnal gan Yr Eglwys Iesu Grist o Saint y Dyddiau Diweddaf. Cwrddon ni â llawer o bobol o grefyddau gwahanol, ac yn clywed eu storiâu o fenywod ysbrydoledig.

Nor'dzin was invited to speak at the celebration of International Women's Day. The event was hosted by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We met many people from different religions, and heared their stories of inspiring women.

Comments
Sign in or get an account to comment.