Dawnsio yn yr Awyr

Rydyn ni'n paratoi am ddiwrnod i ddathlu'r iaith Cymraeg ddydd Gwener. Mae e wedi cael ei drefnu gan Rwydwaith Staff Cymraeg y Brifysgol, ac rydyn ni'n gobeithio am ddiwrnod da.

Roedd y tywydd yn braf iawn heddiw. Roedd e'n bosibl fynd allan heb gôt, ac edrychodd y cymylau fel roedden nhw'n dawnsio yn yr awyr. Hyfryd.We are preparing for a day to celebrate the Welsh language on Friday. It has been organized by the University's Welsh Staff Network, and we're hoping for a good day.

The weather was very nice today. It was possible to go out without a coat, and the clouds looked as if they were dancing in the sky. Wonderful.

Comments
Sign in or get an account to comment.