Every ordinary day

Cyn Blipfoto, tynnais i luniau ar benblwyddi, gwyliau, a diwrnodau arbennig eraill.  Trwy'r her Blipfoto dw i wedi ffeindio bod fy llygaid yn fwy agor i bethau arbennig ar ddiwrnodau cyffredinol. Heddiw roeddwn ni'n sefyll o dan y bont Blackweir yn tynnu lluniau o'r adlewyrchiadau yn y dŵr.  Yna sylwais i'r planhigyn oedd tyfu i lawr o'r bont, fel y peth mwyaf cyffredin yn y byd, a dyna oedd fy Blip am y diwrnod.

Before Blipfoto, I took pictures on birthdays, holidays and other special days. Through the challenge of Blipfoto I found that my eyes are more open to special things on ordinary days.. Today I was standing under Blackweir bridge photographing the reflections in the water. Then I noticed the plant growing down from the bridge, like the most ordinary thing in the world, and that was my Blip for the day.

Comments
Sign in or get an account to comment.