Arwyr

Rydyn ni'n rhoi dysgeidiaethau Bwdhaidd bob mis ar y penwythnos cyntaf.  Heddiw roedd y dysgeidiaethau o dan y teitl 'Rydyn ni'n gallu bod arwyr bob diwrnod' - oherwydd mae'n bwysig i ffeindio ffordd i roi eich crefydd ar waith i helpu pobol eraill. Roedd y diwrnod yn heulog felly roeddwn ni'n gallu cael ein cinio yn yr ardd.  Dyma Nor'dzin a Samten yn trafod am y dysgeidiaethau - ac mae'r planhigion yn yr ardd, hefyd.

We give Buddhist teachings on the first weekend of every month. Today the teachings were under the title 'We can be heroes every day' - because it is important to find a way to put your religion into practice to help other people. The day was sunny so we were  able to have our dinner in the garden. Here Nor'dzin and Samten are discussing the teachings - and the plants in the garden, too.

Comments
Sign in or get an account to comment.