Always looking ...

Dw i'n nawr cymryd rhan o nifer o weithgareddau lle dw i'n edrych bob amser i wella - Cymraeg, ffotograffiaeth, canu yn y côr, myfyrdod... Mae'n synnwyr creadigol o anfodlonrwydd.  Nid fel rhywbeth drwg, ond mwy fel dw i'n teimlo fy mod i'n wastad gallu gwneud gwell.  Dwi ddim yn meddwl y broses erioed yn dod i ben.

I'm now involved in a number of activities where I'm always looking to improve - Welsh, photography, singing in the choir, meditation... It is a creative sense of dissatisfaction. Not as something bad, but more like I feel I can always do better. I don't think the process ever ends.

Comments
Sign in or get an account to comment.