Y byd naturiol

Rydw i bob amser yn argraff arna i gan y dyfalbarhad natur.  Mae pethau yn tyfu yn y mannau yn fwyaf annhebygol - fel y goeden fach yn y draen ar lwybr ger y Brifysgol. Dydw i ddim yn si┼Ár am ei dyfodol, ond rydw i'n edmygu ei ysbryd.

I'm always impressed by the perseverance of nature. Things grow in the most unlikely places - such as the small tree in the drain on a path near the University. I'm not sure about its future, but I admire its spirit.

Comments
Sign in or get an account to comment.