Arcade reflection

Cerddais i i lawr i'r dre dros amser cinio. Rydw i'n hoffi'r arcedau Caerdydd.  Mae llawer o siopau diddorol yna.  Ffeindiais i siop newydd (i mi) sy'n gwerthu dillad ffurfiol a hen-ffasiwn ail-law.  Bydda i ymweld â siop hon eto ar ôl y gwyliau.

I walked down to town at lunchtime. I like the Cardiff arcades. There are many interesting shops there. I found a new shop (for me) that sells second-hand formal and old-fashioned clothing. I will visit this shop again after the holidays.

Comments
Sign in or get an account to comment.