Encil

Encil ~ Retreat

Rydyn ni wedi bod ar encil am wythnos, felly rhaid i mi dal i fyny gyda Blipfoto.  Rydyn ni aros yn Nhreowen, tŷ mawr yn Llanddingad, Sir Fynwy. Arhosais Nor'dzin a fi mewn pabell am yr wythnos.


Pa Loches? - Meinir Gwilym


We've been on retreat for a week, so I have to catch up with Blipfoto. We stayed at Treowen, a  big house in Dingestow, Monmouthshire. Nor'dzin and I  stayed in a tent for a week.


Pa Loches? - Meinir Gwilym

Comments
Sign in or get an account to comment.