Golau drwy'r ffenestr

Golau drwy'r ffenestr ~ Light through the window

Mae un ffenest fach gyda fy swyddfa, rydw i'n hoffi cadw fy nhesg ger y ffenestr ac yn gweithio drwy olau naturiol, pan rydw i'n gallu. Allai i ddim wrthsefyll i gymryd llun o'r ffordd roedd yr haul yn tywynnu drwy'r llenni.


My office has one small window, I like to keep my desk near the window and work by natural light, when I can. I could not resist taking a picture of the way the sun shines through the blinds.

Comments
Sign in or get an account to comment.