The old market unravelled

Rydw i'n mynd i'r Hen Farchnad bron bob dydd Gwener y dyddiau hyn.  Doeddwn i ddim yn arfer mynd yna yn aml ond nawr rydw i'n ffeindio fy mod i'n hoffi'r lle mwy a mwy. Mae siopau yna yn annibynnol ac mae'r bobol yn gyfeillgar. Fyddai fe lle da iawn i dynnu ffotograffau 'stryd' yn du a gwyn o'r cymeriadau yna - sy'n 'halen y ddaear'. Ond rydw i'n rhy swil ar hyn  o bryd i  dynnu lluniau fel 'na heb ganiatâd. Gawn ni weld ...


I go to the Old Market almost every Friday these days. I didn't used to go there often but now I find that I like it more and more. The shops there are  independent and the people are friendly. It would be a  really good place to take 'street' photographs' in black and white of the characters there - who are the 'salt of the earth'. But I'm too shy at the moment to take pictures like that without permission. We shall see ...

Comments
Sign in or get an account to comment.