Transformation

Rydyn ni wedi bod yn cael ein gwahoddiad i Fienna i addysgu am drawsnewid emosiynau.  Roeddwn ni'n addysgu yn y Canolfan Bwdist Drikung Phuntsog Chôling. Mae'n lle hyfryd, gyda llawer o addurniad mewn steil Tibet.  Roedd e'n ddiwrnod da gyda llawer o gwestiynau ac atebion.

We've had been invited to Vienna to teach about transforming emotions. We were teaching at the Drikung Phuntsog Chôling Buddhist Center. It's a lovely place, with lots of ornamentation in style Tibet. It was a good day with lots of questions and answers.

Comments
Sign in or get an account to comment.