Lliwgar blodau a dail

Mae ychydig o fywyd parhau yn yr haf eto, er nad yw'r haul yn dod allan yn aml. Mae'r blodau a'r dail o gwmpas y cofadail yn lliwgar iawn. ac yn sirioli'r dydd.

There's a bit of life left in the summer yet, although the sun doesn't come out often.  The flowers and leaves around the cenotaph are very colourful, and bighten the day

Comments
Sign in or get an account to comment.