Beth sydd mewn enw?

Beth yw enw'r blodyn hwn? Rydw i'n gwybod gwybod cyn lleied am flodau.  Rydw i'n hapus mwynhau eu hymddangosiad, eu harogl, ayyb, ond dydw i ddim yn gwybod llawer o enwau. Yn ôl Shakespeare:


"Beth sydd mewn enw?
Byddai’r hyn a alwem yn rhosyn,

yn ôl unrhyw enw arall, yn arogli’r un mor felys."


Ond hoffwn i gwybod mwy.


What's the name of this flower? I know so little about flowers. I'm happy to enjoy their appearance, smell, etc., but I do not know many names. According to Shakespeare:

"What's in a name?

that which we call a rose
By any other word would smell as sweet;"


But I would like to know more.

Comments
Sign in or get an account to comment.