Old anew

Rhai o flynyddoedd yn ôl (2013), roeddwn i'n profi camera i helpu ffrind i benderfynu os byddai fe'n gallu defnyddio fe gyda'i hen lensys. Yna, roedd y camera yn diflannu am sbel tra roedd e'n cael ei brofi gan ffotograffydd go iawn. Penderfynodd fy ffrind na fyddai'r camera 'n addas, ond cynigiodd e fe i fi.  Erbyn yr amser hwnnw does neb yn gwybod o ble roedd y camera wedi mynd. Yn y pen draw ffeindiais i roedd y camera gyda ffrind arall sy'n byw yn yr Efrog Newydd, Well,  mae'r ffrind yn byw yn Efrog Newydd, ond roedd y camera yn (yr hen) Efrog. Y penwythnos hwn mae'r cyrhaeddodd y camera, diolch i dad fy ffrind oedd wedi rhoi e yn y post i fi. Felly nawr mae'r hen gamera yn cael ei ddefnyddio eto ac rydw i'n hapus iawn gyda fe.


Some years ago (2013), I was testing a camera to help a friend decide if he could use it with his old lenses. Then, the camera disappeared for a while while it was tested by a real photographer. My friend decided that the camera would not be suitable, but he offered it to me. By that time nobody knew where the camera had gone. In the end I found the camera with another friend who lives in New York, Well, the friend lives in New York, but the camera was in (old) York. This weekend, the camera arrived, thanks to my ffriend's father who put it in the post. So now the old camera is being used again and I'm very happy with it.

Comments
Sign in or get an account to comment.